Watch Samurai Hustle (2014) | StreamHDMovies

Samurai Hustle (2014)

|

Release Date: June 21, 2014
Production Country: Japan
Production Company: Hakuhodo
Runtime: 1h 59min
Genre: History, Comedy
Stars: Kuranosuke Sasaki, Kyoko Fukada, Tsuyoshi Ihara, Masahiko Nishimura, Takanori Jinnai, Takanori Jinnai, Yasufumi Terawaki,
Kuranosuke Sasaki

Kuranosuke Sasaki

as Masaatsu Naitou
Kyoko Fukada

Kyoko Fukada

as Osaki
Tsuyoshi Ihara

Tsuyoshi Ihara

as Danzo Kumogakure
Masahiko Nishimura

Masahiko Nishimura

as Advisor Kenji
Takanori Jinnai

Takanori Jinnai

as Nobutoki Matsudaira
Takanori Jinnai

Takanori Jinnai

as Genhachiro Araki
Yasufumi Terawaki

Yasufumi Terawaki

as Seiemon Imamura
Yûsuke Kamiji

Yûsuke Kamiji

as Heigo Akiyama
Tokio Emoto

Tokio Emoto

as Hirotada Masuda
Ennosuke Ichikawa IV

Ennosuke Ichikawa IV

as Yoshimune Tokugawa
Renji Ishibashi

Renji Ishibashi

as Terusada Matsudaira